+ روز مادر ، روز همدلی
در دو سه روز گذشته فضای تبلیغاتی و فرهنگی رسمی و غیر رسمی جامعه تحت تاثیر یاد ، گرامیداشت و تکریم مادر ،این گوهر یکدانه و بی مثال آفرینش بود ، کلیپ های زیادی در احترام مادر ،تولید و پخش شدند که بعضا خاطره برانگیز و احساسی بودند . ترانه های متعددی از شبکه های مختلف منعکس شدند . شعرهایی در رسای مادر سروده یا بازخوانی شدند ، در جنب و جوش روزهای پایانی سال ، خرید هدایایی متنوعی برای مادران صورت گرفت . این همه جوی ،احساسی ، عاطفی ،و قدر شناسانه را بر فضای جامعه ما فراهم آورد ضمن گرامی داشت روز مادر و روز زن یاد و خاطره مادران پر کشیده به دیار باقی را گرامی میداریم و برای آنان طلب غفران اللهی داریم و در برابر مادران در قید حیات ادای احترام میکنیم . از خداوند ، سلامتی و طول عمر با عزت برایشان طلب میکنیم . خوشحالیم که همه جامعه بنابر سنت ایرانی و اخلاق اسلامی ، در حفظ احترام و عزت مادران ، و ادای دین به این آفریدگان ایثارگر ، کم توقع و صادق ، هم نظر ، همراه و همدل هستیم . شاعری از شاعران نام آور گذشته یا حال سراغ نداریم که چند بیت راجع به مادر ، محبت و شخص او شعر نگفته باشد . یا خواننده ای که ترانه در رثای مادر نداشته باشد . ارزو داریم که این تفاهمات و اشتراک نظرها در همه حوزه ها و مناسبت ها ، توسعه و تعمیم پیدا کنند .


پنج‌شنبه 17 اسفند 1396

عنوان آخرین یادداشتها